Om

Om Lokalbladet


Email-adresse:           lokalblad@gmail.com


Oplag:                         1525 stk - Bladet uddeles også på

                                     Silkeborg Rådhus, biblioteket,

                                     Medborgerhuset m.m.


Udgivelsesdatoer:     1. marts, 1. juni,

                                     1. september, 1. decemberDeadline:                    d. 1. i måneden før udgivelsesmdr..


Tryk:                            Silkeborg Bogtryk - Skabertrang


Konto nr.:                   1938 - 5905 254 431

CVR nr:                       3353 7506


Lokalbladet afholder sin årlige generalforsamling først i det nye år, hvor det kommende års opgaver og økonomi fastlægges.

Lokalbladets historik

Lokalbladet udkom første gang den 1. juni 2002 som "erstatning" for Lemmings IF´s daværende klubblad Tåhyleren, som indtil da blev redigeret af Vagn Snede og Jesper Bang.


Det job blev overtaget af Knud Erik Nielsen, Lemming, og Oluf "Luffe" Skjerning, Nisset, (nuværende øst-redaktør). De ønskede at skabe et blad med bredere lokal udbredelse til støtte for områdets foreninger m.m. Alle foreninger i Lemming, Serup, Sejling, Skægkær og Sinding blev kontaktet, men kun Lemming-Serups foreninger var interesseret.


Tilsvarende blev alle erhvervsdrivende kontaktet, og her var tilbagemeldingen kun positiv i Lemming-Serup. Og med stor hjælp fra det lignende blad (med samme navn!) i Vinderslev-Mausing-området, klippede og klistrede Knud Erik og Luffe det 1. nummer sammen, som blev færdigredigeret og trykt af Silkeborg Bogtryk.


Da det 1. nummer var på gaden, gik Serup-Lemming Pastorat med i bladet, lige som de lokale institutioner kom med, lige som bladets "sætter-nisse" Tina Englyst, Serup, meldte sig til bladets opsætning og hun er stadig teknikeren bag bladet.


I 2015 lykkedes det at få opbakning til at udvide bladet til sit naturlige dækningsområde, nemlig de 4 sogne Serup, Lemming, Sejling og Sinding. Det svarer både til Skægkærskolens distrikt (undtagen Øster Bording, som ligger i Balle sogn) og til Lokalrådets område.


Dermed er der nu sammenhæng både kirkeligt og lokalpolitisk samt foreningsmæssigt. Denne udvidelse er kommet i stand efter en stor indsats af Klaus Hansen, Tandskov, "vestredaktør", der var kommet med i bladredaktionen, og p.t. har netop dette område som sit domæne, derfor navnet "vestredaktør"! Udvidelsen blev også markeret med et farveskift på bladets omslag, så den tidligere græsgrønne farve blev moderniseret.