Priser

Priser:                                     Kun medlemmer kan købe fast plads i bladet

Medlemskontingent:               250,- kr/år

Sidepris:                                 1000,- kr/år

Fast annonce (6,1x4,3cm):   1250,- kr/år

Abonnement:                           125,- kr/år

1/8-dels annonce:                    250,- kr/gang (éngangstilbud)


Pulterkammerannonce:        Gratis (må ikke være for stor!)


OBS-GRATIS-ANNONCE:  Arrangementer med offentlig adgang uden entré, kan gratis få arrangementet annonceret.

Annoncens størrelse afhænger af den mulige plads, typisk ca. 1/4 side.